Zapraszamy do kontaktu: 68 453 24 70

Perc.Tech Sp. z o.o. © 2020

 

STAŻE

PRAKTYKI

Ofertę udziału w stażu adresujemy do studentów III, IV lub V roku studiów kierunków informatycznych lub pokrewnych. Dla wielu studentów staż może okazać się cennym doświadczeniem, które pozwoli odpowiednio pokierować swoją karierą zawodową.

PRACA

Nasza bardzo szeroka oferta produktowa daje możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach realizowanych nie tylko w odmiennych technologiach, ale także różnym otoczeniu biznesowym. Osoby z nawet bardzo dużym doświadczeniem zawodowym mają szansę wspólnie z nami podejmować się nowych wyzywań zawodowych przy okazji wykorzystując oraz rozwijając posiadaną wiedzę ekspercką.

Praktyka studencka jest wartościową formą zdobywania kwalifikacji, a jednocześnie szansą na skonfrontowanie wiedzy akademickiej z praktyką zawodową. Jest również doskonałą okazją sprawdzenia swoich umiejętności pracy w zespole.

Kandydatów prosimy o przesyłanie swojego CV na adres e-mail: kontakt@perceptus.eu w tytule wiadomości wpisując: "Praktyki", "Staż" lub "Praca".

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)"